Disclaimer

Algemeen

Op de website van Custolutions wordt algemene informatie verstrekt over juridische, financiële en fiscale onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch, financieel en fiscaal advies te verstrekken voor concrete situaties. Indien u wel advies wenst, dan helpt Custolutions u graag. U kunt in dat geval een afspraak maken. De op de website getoonde informatie wordt door Custolutions met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en actueel gehouden. Custolutions aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de informatie dan wel voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van de website kan op geen enkele wijze enig recht of aanspraak worden ontleend.

Externe links

De website bevat links naar websites die niet door Custolutions worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Bij het doorlinken naar een andere website is het privacy beleid van die andere website van toepassing. Custolutions controleert de inhoud van die websites niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Door Custolutions wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud of de kwaliteit van die websites dan wel voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van op die websites aangeboden informatie.

Auteursrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. De blogs die op de website van Custolutions worden gepubliceerd, mag je delen via de genoemde sociale mediakanalen met Custolutions als bronvermelding.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stem je in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Wat anderen over Custolutions zeiden:

Wat anderen over Custolutions zeiden: