Certificering

Custolutions staat voor kwaliteit


Certified Customer Experience Professionals (CCXP) beschikken over een aantal jaren werkervaring met Customer Experience Management, voordat ze examen mogen afleggen. Het examen wordt door de Customer Experience Professionals Association (CXPA) afgenomen en vereist kennis van de volgende 6 gebieden:

  1. Customer-Centric Culture
  2. Organizational Adoption & Accountability
  3. VOC, Customer Insight & Understanding
  4. Experience Design & Improvement
  5. Metrics, Measurement & ROI
  6. Customer Experience Strategy.

Een score van 80% is nodig om te slagen.

Anneke Janssen is in het bezit van deze CCXP certificering.


Lean Six Sigma is een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek die een aantoonbare en duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert. Hierbij ligt de focus op wat de klant écht belangrijk vindt. Het combineert de principes Lean manufacturing en Six Sigma. Deze aanpak leidt tot het tegelijkertijd reduceren van kosten, het verhogen van de klanttevredenheid én het verkorten van de doorlooptijd.  Het examen toets aan de internationaal geldende eisen, zoals die zijn gedefinieerd in het Book of Knowledge van het internationaal Independent Board for Lean Certification.

Anneke Janssen is Certified Green Belt in Lean Six Sigma


Het FFP keurmerk biedt een garantie voor hoogwaardig en onderscheidend financieel advies. Federatie Financieel Planners (FFP) is de beroepsorganisatie van (gecertificeerd) financieel planners in Nederland, die het FFP-Keurmerk dragen en zijn opgenomen in het FFP certificeringsregister. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-Keurmerk onderscheidt zich door deskundigheid en praktijkervaring. Om gecertificeerd te worden en te blijven moet een financieel planner een examen afleggen, voldoen aan verplichtingen op het gebied van permanente educatie, zich houden aan de FFP-Gedragscode en zich bij klachten onderwerpen aan een onafhankelijke commissie van toezicht.
Anneke Janssen is ingeschreven in het FFP register.


Certified Financial Planner (CFP) is een certificering die is uitgegeven door de FPSB – Financial Planning Standards Board. De CFP certificering staat voor “The Global Symbol of Excellence in Financial Planning”. Op de website van FPSB vind je meer informatie over deze certificering en de gestelde eisen. De internationaal erkende CFP®-titel en de FFP titel zijn in hetzelfde register opgenomen.

Anneke Janssen is in het bezit van deze certificering.

Wat anderen over Custolutions zeiden:

Wat anderen over Custolutions zeiden: