Hoe zou het voor jullie klanten zijn als ze pro-actief advies ervaren over mogelijkheden en risico’s en ze altijd rust hebben over hun financiële situatie?

 

Hoe zou het voor jullie medewerkers zijn als ze geen zorgen meer hebben over tijdrovende en ingewikkelde adviesprocessen, maar Financiële Planning leuk vinden en vlot toepassen?

Hoe rendabel zou het voor jullie bedrijf zijn als klanten de toegevoegde waarde van Financiële Planning ervaren en dit warm aanbevelen aan familie en zakenpartners?

Bedrijven

Diensten voor Accountantskantoren

Trusted Advisor met rendabel verdienmodel

Ik help accountantskantoren die Financiële Planning als volwaardige dienst willen aanbieden en succesvol willen implementeren in hun dagelijkse business, door het voorkomen van tijdrovende en ingewikkelde adviesprocessen en het verhogen van de omzet met meer tevreden klanten die het accountantskantoor als Trusted Advisor ervaren.

Wil jij onderscheidend blijven én weten hoe deze aanpak ook voor jouw kantoor succesvol kan zijn? Neem vrijblijvend contact met me op, dan licht ik het graag toe.

Standaard werkzaamheden nemen af

Herken jij dat jullie steeds efficiënter werken door alle digitalisering, automatisering en standaardisering van de verschillende processen binnen jullie accountantskantoor? In de toekomst zal dit steeds sneller gaan. Ook jullie klanten worden slimmer in de verwerking van hun administratie. De standaard werkzaamheden nemen af en het gemis aan omzet wil je graag op een andere manier goedmaken. Om onderscheidend te blijven is het zaak dat je tijdig investeert in innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen.

Toenemende vraag naar advies

Economische rapporten benoemen de behoefte aan advies als dé drijvende kracht achter de groei in de zakelijke dienstverlening voor dit jaar en volgend jaar. Als eigenaar of medewerker van een accountantskantoor krijg je ook steeds vaker te maken met vragen van klanten over complexe levensgebeurtenissen. Bij Life Events als overlijden en scheiden of andere impactvolle zaken als bijvoorbeeld bedrijfsoverdracht, wil je de Trusted Advisor zijn voor je klant. Dé adviseur die de klant helpt om moeilijke beslissingen te nemen, vanuit een gedegen inzicht en passend advies.

Financiële Planning als volwaardige dienst

Je hebt besloten Financiële Planning als dienst aan te bieden aan je klanten. In de praktijk blijkt het echter minder makkelijk dan je dacht. Het valt niet mee om Financiële Planning onder de aandacht van klanten te brengen. De mogelijkheden van Financiële Planning zijn niet voor iedereen binnen je kantoor helder en het adviesproces wordt als tijdrovend en ingewikkeld ervaren. Kortom; het is nog geen rendabele dienstverlening waar je klant én je bedrijf beter van wordt.

Herken je dit? Dan ben je bij mij aan het juiste adres. Neem vrijblijvend contact met me op, dan bespreken we wat ik voor jouw bedrijf kan doen.

PENTA Programma

Om Financiële Planning als dienst succesvol te integreren in bestaande dienstverlening heeft Custolutions samen met Smart Financial Planner en Private Wealth Support een concept ontwikkeld waarmee we jullie (accountants)organisatie helpen met het succesvol implementeren en optimaliseren van Financiële Planning in de organisatie.

We passen daarbij het door ons ontwikkelde PENTA Programma toe. Dit programma gaat uit van optimalisatie en/of implementatie op vijf kerngebieden:

  1. Tooling
  2. Kennis
  3. Vaardigheden
  4. Organisatie
  5. Winstgevendheid

Financiële Planning SuccesScan als basis voor een rendabel businessmodel

Voordat Financiële Planning als (nieuwe of verbeterde) dienst aan klanten wordt aangeboden, starten we met de door ons ontwikkelde Financiële Planning SuccesScan. Deze scan meet op vijf kerngebieden in hoeverre jullie organisatie en medewerkers voldoende zijn voorbereid op het succesvol inzetten van Financiële Planning als volwaardige dienst. Het maakt prestaties op de verschillende deelgebieden zichtbaar, laat zien of dit klopt met de eigen perceptie en maakt helder waar het verbeterpotentieel ligt. In overleg kunnen we elementen toevoegen of aanvullend maatwerk leveren. Bijvoorbeeld; misschien wil je weten of alle vestigingen uniform presteren of zijn er specifieke elementen waarop je wilt meten en focussen. Dat kan!

We bespreken de uitkomsten van de SuccesScan aan de hand van een presentatie van de scores op de vijf kerngebieden en geven duiding bij de uitkomsten. Aan de hand van die uitkomst en jullie ambitieniveau, wordt duidelijk op welke vlakken extra inspanning of inzet nodig is. Op basis van de uitkomsten van de SuccesScan en dit gesprek, maken we een helder plan van aanpak; het Implementatie- en Optimalisatieplan.

Implementatie- en Optimalisatieplan voor gegarandeerd succes

In het Implementatie- en Optimalisatieplan staan concreet alle activiteiten en acties benoemd die nodig zijn om Financiële Planning voor jullie organisatie als volwaardige dienst succesvol te maken.

De implementatie en Optimalisatie delen we meestal op in drie perioden van telkens 4 weken. In die perioden vinden opleidingen en trainingen plaats én leveren we begeleiding en ondersteuning die past bij de fase. In het begin intensiever en later bouwen we dit af naarmate jullie individueel én als organisatie vorderen.

Wij fungeren als stok achter de deur, brengen nieuwe inzichten en ideeën, zijn voor jou een vraagbaak of klankbord, sturen bij waar dat nodig is en zijn vooral enthousiasmerende aanjagers. Ook na deze intensieve periode blijven we monitoren en samen met jullie periodiek volgen of je op schema ligt en samen zorgen we ervoor dat je de gestelde doelen haalt.

Accountantskantoren succesvol door Financiële Planning

Wil jij Financiële Planning rendabel maken en onderscheidend blijven als Trusted Advisor voor je klanten? Neem contact met me op, dan licht ik graag toe hoe jouw kantoor hierin succesvol kan zijn!

Wat anderen over Custolutions zeiden:

Wat anderen over Custolutions zeiden: