Praten over pensioen? Doen!

De afgelopen periode heb ik veel in de media gelezen over het feit dat vrouwen niet economisch zelfstandig zijn. Uit het Actieplan financiële zelfredzaamheid blijkt dat twee derde van de vrouwen tijdens de scheiding niet praat over de verdeling van het pensioen.

Misschien nog wel meer verontrustend is het feit dat 45% van de vrouwen denkt dat een scheiding géén invloed heeft op haar pensioen. Het koopkrachtverlies voor vrouwen is na een scheiding bijna 25%. Dit in tegenstelling tot een koopkrachtverlies van 0,2% voor mannen.

Je dak repareren als de zon schijnt

Het actieplan geeft aan dat vrouwen het vaak lastig vinden om hun eigen financiële situatie te bespreken met hun partner. Herken je dat? Misschien vind jij het ook vervelend. En het gaat nu toch prima zeg je, dus laat nog maar even zitten…. Ja, dat kun je doen. Maar het is beter dit soort zaken niet voor je uit te schuiven. Je moet je dak immers ook repareren als de zon schijnt! En niet wachten tot het giet van de regen. Dan kan de schade flink groter zijn.

Het is belangrijk dat je inzicht hebt in de consequenties op je eigen financiële situatie van bijvoorbeeld een scheiding of overlijden van je partner. En dat je weet welke keuzes je kunt maken. Zo kunnen afspraken die je vastlegt in een scheidingsconvenant, invloed hebben op je recht op toeslagen, fiscale voordelen én op je pensioen. Maar ook als je niet gaat scheiden, zijn er zaken die belangrijk zijn om te bespreken en afspraken over te maken.

Voor einde jaar, praten met elkaar

Heb je een partner die Directeur Groot Aandeelhouder is (hierna DGA) en heeft hij of zij pensioen opgebouwd in de eigen B.V.? Dan hebben jullie iets te bespreken over dit zogenaamde Pensioen in Eigen Beheer (hierna PEB) en mogelijk ook actie te ondernemen!

Op 1 april 2017 is de wet Uitfasering pensioen in eigen beheer van kracht geworden. Deze nieuwe wet heeft er voor gezorgd dat er geen nieuw pensioen in eigen beheer opgebouwd mag worden. Tot en met 31 december 2019 heeft de DGA de tijd om het PEB aan te passen. Er zijn vier opties:

 1. Het pensioen binnen de B.V. voortzetten als premievrij pensioen;
 2. Het pensioen overdragen naar een verzekeraar;
 3. Het pensioen omzetten in een OudeDagsVerplichting (hierna ODV);
 4. Het pensioen met fiscale korting afkopen.

Weten waar je voor tekent

Wist je dat jij als (ex)partner van een DGA een rol hebt bij de besluitvorming over het PEB? Als (ex)partner van een DGA moet je schriftelijk instemmen met het besluit tot afkoop van het PEB of met het besluit tot omzetting in een ODV. Jullie moeten gezamenlijk een formulier voor de Belastingdienst ondertekenen. Bovendien moet er worden vermeld of er een regeling is getroffen in geval van een scheiding.

Voordat je schriftelijk instemt, is het belangrijk dat je je bewust bent van de consequenties. Bij een afkoop of omzetting in een ODV worden namelijk de (afgeleide) pensioenrechten van jou als (ex)partner verlaagd! Daarmee verlies je als (ex)partner je rechten op het pensioen. De overheid vindt het belangrijk dat jij je als (ex)partner bewust bent van de gevolgen van afkoop of omzetting in een ODV. En heeft gezocht naar een manier om jouw rechten te beschermen. Daarom is het verplicht om mee te tekenen als je het eens bent met het besluit van de DGA. Zorg dus dat je weet waarvoor je tekent en hoe het in jouw situatie is of wordt geregeld. 

Voor de opties 3 en 4 is dus jouw handtekening nodig, maar voor de opties 1 en 2 is dat niet verplicht volgens de overheid. Je zou denken dat er dan geen speciale aandacht nodig is voor jouw pensioen. Maar let op; jouw aanspraak op partnerpensioen daalt wel als gevolg van premievrij maken! (en ook een evt. wezenpensioen voor kinderen).

Wat als je het niet eens bent?

Je hebt rechten en die hoef je niet prijs te geven, zonder een goede compensatie. Je kan dus ook niet akkoord gaan met de besluitvorming. Wees je er wel van bewust dat de DGA bij weigering kan overwegen om naar de rechter te stappen om een akkoord af te dwingen. Een rechter zal kijken naar een goede compensatie voordat het akkoord wordt afgedwongen! Je hebt immers recht op goede afspraken en een passende compensatie voor het verlies van je rechten. Uiteraard is het verstandig het gesprek aan te gaan en te proberen hier samen uit te komen.

Hoe weet je waar je recht op hebt?

Waar je als (ex)partner recht op hebt, kan vastgesteld worden door onder andere:

 • (oude) pensioenbrieven;
 • notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders waarin het pensioen is toegezegd;
 • beëindigingsovereenkomst van de pensioentoezegging;
 • huwelijkse voorwaarden;
 • te achterhalen hoe lang je elkaars partner bent geweest;
 • echtscheidingsconvenant.

Je hebt een voorwaardelijk recht op een uitkering na overlijden van de DGA of bij scheiding. Dit is dus een recht waar voorwaarden bij gelden en daarom hoeft de compensatie niet altijd direct plaats te vinden. Je kan hierover overleggen. Als je het eens bent, is het daarna belangrijk om te weten hoe je gecompenseerd kan worden.

Hoe kan compensatie eruit zien?

Er zijn verschillende mogelijkheden om de compensatie vorm te geven. Onderstaand lijstje is puur bedoeld om je bewust te maken van de mogelijkheden. Uiteraard is het heel belangrijk dat je je goed laat voorlichten en adviseren, voordat je keuzes maakt. Compensatie kan door de volgende maatregelen of een combinatie ervan:

 1. Opstellen of aanpassen van de huwelijkse voorwaarden;
 2. Aanpassen van het testament;
 3. Afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering;
 4. Compensatie ineens;
 5. Voorwaardelijke compensatie;
 6. Compensatie als onderdeel van een echtscheidingsconvenant;
 7. Compensatie door middel van een rechterlijke uitspraak;
 8. Pensioenrechten te converteren;
 9. Sluiten van een vaststellingovereenkomst.

Aan de verschillende vormen van compensatie zitten voor- en nadelen. Bijvoorbeeld compensatie door alleen het aanpassen van het testament, geeft je geen zekerheid voor de toekomst. Dit komt omdat een testament later weer eenzijdig gewijzigd kan worden. Zo zitten er haken en ogen aan elke maatregel en die hangen af van jou persoonlijke situatie. Het is belangrijk om tot een pakket van maatregelen te komen, wat jij als (ex)partner van een DGA snapt en waar je het mee eens bent.

Dus beste dames, heeft je partner pensioen in eigen beheer? Bespreek het binnenkort een keer!

Bevatte dit artikel interessante informatie? Deel het dan met je netwerk via een van onderstaande kanalen.

Deel dit bericht
Terug naar blog